Name Designation
Mr. N. Sugalchand Jain Chairman
Ms. V. Susheela Secretary
Dr. Kamalam Parthasarathy Member
Mrs. Radhika Rajagopalan Member
Ms. Rathnam Member
Name Designation
Dr. Saraswathy L.S Member
Mrs. Shanthi N Member
Mrs. Sivasankari Member
Mrs. Vijayalakshmi Hemanthraj Member
Ms. Vidya D Member